PEK ÇOK DİLE GİDEN YOLUNUZ

This project has been funded with support from the European Commission.This publication [communication] reflects the views only of the author, and theCommission cannot be held responsible for any use which may be made of theinformation contained therein.

I PORTAL HAKKINDA

2013 başı “iPortal” projesinin (Bütün Dillerin Öğrenimi için Çevrimiçi Kaynakların Bütünleştirilmiş Platformu) başlangıç tarihidir. Projenin temel amacı çevrimiçi dil eğitimi için WEB2 , sanal sınıflar , sosyal ağlar , internet radyosu , mobil uygulamalar, vb - çevrimiçi eğitim için en çağdaş mevcut araçları bütünleştiren ve sadece Avrupa’daki değil tüm dünyadaki insanlar için yabancı dil eğitimi erişimini arttırmak için bir platform oluşturmaktır.

Platform öğretmenlere farklı dillerdeki bütün milletlerdeki öğrencilere çekici, etkileşimli ve etkili bit yolla öğretmeyi sağlayacak.

Proje Bulgaristan, İngiltere, Almanya, İspanya, Polnyo ve Türkiye’den ortak organizasyonların katılımıyla Hayatboyu Öğrenme Programı Avrupa Komisyonu sektörel önlem K2-Dil öğretimi tarafından fonlanmıştır.

HABERLER

EN İYİ ŞEKİLDE ÖĞRENMENİN YOLUNU ARIYOR MUSUNUZ ?

PROJE

iPortal Kilit Faaliyet 2 (Diller) AB tarafından Hayat Boyu Öğrenme Programı altında fonlanan bir projedir.

Bu üç yıllık proje, Bulgaristan, Almanya, Polonya, İspanya, İngiltere ve Türkiye’den ortakları “iPortal’ – Bütün Dillerin Öğrenimi için Çevrimiçi Kaynakların Bütünleştirilmiş Platformu” nun geliştirilmesi için bir araya getirmiştir.

Projenin hedefleri:

- Yeni herkese açık kaynak olan İkinci Hayat öğrenme ortamı ile mevcut e-öğrenme araçlarını birleştirerek bağımsız bir dil öğrenme araçlarının kalitesini ve erişimini arttırmak

Amaçları şunlardır:

- Yeni bir öğrenme ortamı çerçevesi oluşturmak,

- 3D simülasyon, video, ses, m-öğrenme ve sosyal ağ dahil kurulan dil öğrenme kaynaklarını ve yönetmelerini birleştirmek

- İngilizce, Almanca, İspanyolca, Polanyaca, Bulgarca ve Türkçe öğrenme kaynaklarına ulaşabilmeyi geliştirmek

- Dil öğrenenlerin çevrimiçi karşılaşmalarını ve iletişime geçmelerini sağlamak için İkinci Hayat hizmeti geliştirmek

- Dil merkezleri ve serbest öğretmenler için çevrimiçi ağ oluşturmak

ORTAKLAR

Aksaray University

Aksaray Üniversitesi 17 Mart 2006 tarihinde kurulmuştur. Aksaray Üniversitesi sekiz fakülte, beş okul, 6 meslek okulu ve iki enstitüden oluşmaktadır. Üniversitemizin temel amacı genç, nitelikli ve dinamik akademik personeli ile çağdaş ve evrensel değerler temelinde eğitim verebilmektir. Üniversitemizin misyonu araştıran, irdeleyen girişimci ve kültürel değerler konusunda farkındalığı olan bireyler yetiştirmektir.

English Unlimited

English Unlimited (EU) 1990 yılında kurulmuştur ve kuzey Polonya’daki en büyük dil okullarından biridir. 2000 üzerindeki öğrenciye farklı Avrupa dillerinde dil kursu vermektedir. EU Okulu Avrupa Dil Belgesince iki kez girişimcilik ve dil öğretiminde yaratıcı projeler için ödüllendirilmiştir. Bütün kurslar ve ilerleme seviyeleri farklı yaş gruplarına dil yetkinliğini tanımlamak için Ortak Avrupa Çervevesi temelindedir.

Future 21st Century foundation

Gelecek 21. Yüzyıl Vakfı (F21) kamu kurumu olarak Bulgaristan, Plovdiv’de 1997 yılında kurulmuştur. Amacı, dijital farklılıkların birleştirilmesi için çözümler ve faaliyetler sağlamak, genç Bulgar yetenekleri ve engelli bireyleri desteklemektir. Vakfın faaliyetleri farklı BT yaklaşımlarına; BT eğitimi, ağ kurma, veri tabanı geliştirme, yeni medya, programlama vb. gibi faaliyetlerine odaklanmaktır.

IPF

IPF / INICIATIVAS DE PROYECTOS DE FORMACIÓN (Eğitim projeleri için girişimler) İspanya Malaga’da yer alan 15 yıldan fazla süredir özellikle eğitim ve öğretim projelerinde uzmanlaşmış gayri resmi eğitim ve araştırma şirketidir. Gençlere eğitim faaliyetleri yanı sıra gerçek iş tecrübelerinde çalışmalarını geliştirmeye yardım etmeyi ve iş arayanlar için danışmanlığa ve onları bir işe yerleştirmeyi sağlamaktadır.

edEUcation

edEUcation İlk ve Orta dereceli okullarda; okul liderlik takımlarına eğitmenlik ve danışmanlığı içeren, sürekli profesyonel gelişim eğitimi, eğitim modeli, yaratıcı metodolojileri içeren, kursiyer öğretmenlerle çalışan ve okulların uluslararası bağlantılarının gelişmesini destekleme gibi geniş bir hizmet yelpazesi sağlamaktadır. Şirketin felsefesi uygulanabilir faaliyetler ile etkili okul gelişimi göstermektedir.

Wisamar

Alman Yetişkin Eğitimi Kurumu tarafından akredite edilmiş olan Wisamar eğitim kurumu eğitimde yeterlilik ve iletişim ile ilgili bir merkez konumundadır. Bu çerçevede yeterlilik analizleri, uygulama eğitimleri, danışma ve bunlardan farklı olmak üzere eğitim modülleri uygulamaları yapmaktayız.

DİL ÖĞRENMEK İÇİN EN ETKİLİ PLATFORMU DENEDİNİZ Mİ

This project has been funded with support from the European Commission.This publication [communication] reflects the views only of the author, and theCommission cannot be held responsible for any use which may be made of theinformation contained therein.