Twoja droga do wielu języków

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

O i-Portal

Początek roku 2013 jest jednocześnie punktem rozpoczęcia Projektu “iPortal” (Zintegrowana Platforma Zasobów Internetowych do Nauki Języków). Głównym celem Projektu jest stworzenie platformy do nauki języka on-line, która integrowałaby najbardziej zaawansowane narzędzia dla nauki on-line - WEB2, wirtualne klasy, portale społecznościowe, radio internetowe, aplikacje na urządzenia mobilne, etc. – aby zwiększyć dostęp do nauki języków obcych dla ludzi nie tylko z Europy ale i całego świata.

Platforma umożliwi nauczycielom przekazywanie wiedzy studentom wszystkich narodowości w atrakcyjny, interaktywny i skuteczny sposób.

Projekt finansowany jest ze środków Lifelong Learning Programme Komisji Europejskiej, w ramach funduszu K2 – Nauka języków przy udziale organizacji partnerskich z Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii, Polski i Turcji.

aktualności

szukasz najlepszej metody nauki ?

Projekty

iPortal (Key Activity 2) jest projektem finansowanym przez UE w ramach programu Lifelong Learning.

Ten trwający trzy lata projekt łączy partnerów z Bułgarii, Niemiec, Polski, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Turcji w celu stworzenia "Platformy do nauczania językow - iPortal '- i zebrania zintegrowanych z zasobów online do nauczania wielu języków.

Projekt ma na celu:

- Poprawę jakości i dostępu do niezależnych narzędzi do nauki języka poprzez połączenie istniejących narzędzi e-learningowych z nowym środowiskiem nauki - Source Second Life

Celem jest:

- stworzenie nowych środowisk do uczenia się języków obcych

- połączenie zasobów do nauki języków obcych i metod, w tym środowisk 3D, wideo, audio, e-learning i sieci społecznościowych

- Poprawa dostępu do zasobów edukacyjnych w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, polskim, bułgarskim i tureckim

- Opracowanie środowisk w Second Life umożliwiających komunikację i kontakt między osobami uczącymi się

- stworzenie sieci współpracy dla centrów językowych i niezależnych nauczycieli

partnerzy

Aksaray University

Uniwersytet Aksaray został założony 17 marca 2006 r. Uniwersytet składa się z ośmiu wydziałów, pięciu szkół, sześciu szkół zawodowych i dwóch instytutów. Głównym celem naszej uczelni jest oferowanie edukacji na podstawie współczesnych i uniwersalnych wartości z pomocą naszej młodej, wykwalifikowanej i dynamicznej kadry akademickiej. Misją uczelni jest wychowanie osób ciekawych świata oraz świadomych wartości kulturowych.

English Unlimited

English Unlimited (EU) – szkoła powstała w 1990 roku i jest jedną z największych szkół językowych w Polsce północnej. Oferuje kursy językowe w różnych europejskich językach dla ponad 2000 swych uczniów. Szkoła UE została dwukrotnie nagrodzona European Language Label dla innowacyjnych i kreatywnych projektów w nauczaniu języków obcych. Wszystkie kursy i poziomy postępu są oparte na Common European Framework opisującym kompetencje językowe dla różnych grup wiekowych.

Future 21st Century foundation

Future 21 Century Foundation (F21) została założona w 1997 roku w Plovdiv, w Bułgarii jako organizacja publiczna. Jej misją jest dostarczanie rozwiązań i działań w celu niwelowania wykluczenia cyfrowego, wspieranie młodych talentów oraz osób niepełnosprawnych. Działania Fundacji koncentrują się na różnych technologiach IT, edukacji informatycznej, sieci, rozwoju bazy danych, nowych mediach, programowaniu itp.

IPF

IPF / INICIATIVAS DE PROYECTOS DE FORMACIÓN jest firmą szkoleniową oraz badawczą. Firma znajduje się w Maladze, w Hiszpanii, od 15 lat IPF specjalizuje się w projektach edukacyjnych i szkoleniowych. Zapewniamy szkolenia przeznaczone dla młodzieży, jak i pomoc w uzyskaniu pracy i doświadczenia.

edEUcation

edEUcation oferuje szeroki zakres usług zarówno dla szkół podstawowych jak i ponad podstawowych takich jak coaching i mentoring dla kadry kierowniczej. Firma oferuje również szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego, sposobów nauczania, kreatywnej metodologii, pracę z nauczycielami stażystami oraz wsparcie w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. Misją firmy jest poprawa skuteczności pracy szkół poprzez działania praktyczne.

Wisamar

Wisamar jest organizacją oświatową typu non-profit, i centrum dialogu akredytowanym przez Niemiecki Instytut Edukacji Dorosłych. Ponadto Wisamar jest certyfikowanym dostawcą szkoleń dla Federalnego Urzędu Pracy. Wykonujemy analizy kompetencji, szkolenia z pozyskiwania pracy, doradztwo i inne dodatkowe usługi edukacyjne.

Sprawdź najbardziej efektywną platformę do nauki języka

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.