Вашият път към езиково разнообразие

This project has been funded with support from the European Commission.This publication [communication] reflects the views only of the author, and theCommission cannot be held responsible for any use which may be made of theinformation contained therein.

за iPortal

В началото на 2013 година стартира проект iPortal (Integrated Platform with Online Resources for Teaching of All Languages- Интегрирана платформа за онлайн обучение по всички езици) . Основната цел на проекта е създаване на платформа за онлайн езиково обучение, комбинираща както традиционни инструменти за електронно обучение, така и най-новите, иновативни инструменти като : УЕБ 2.0, виртуални класни стаи, социални мрежи, специално подготвени триизмерни среди във виртуалния свят “Second Life”, интернет радио , мобилни приложения, възможност за реализиране на разнообразни методики на обучение. За да улесни и насърчи достъпа до езикови обучения за граждани не само от Европа , но и от целия свят.

Платформата ще позволи на учителите да учат студенти от различни националности по един привлекателен, интерактивен и ефективен начин.

Проектът е с финансовата подкрепа на Програма Учене през целия живот на Европейската комисия, Мярка КА 2 – езиково обучение с участието на партньорски организации от България, Великобритания, Германия, Испания, Полша и Турция.

Новини

Търсите ли най-ефективния начин за учене ?

Проект

iPortal е проект на Ключова Дейност 2 (Езици) финансиран от Европейската комисия чрез Програма Учене през целия живот.

Този тригодишен проект обединява партньори от България, Великобритания, Германия, Испания, Полша и Турция да създадат един iPortal - an Integrated Platform with Online Resources for Teaching of All Languages- Интегрирана платформа за онлайн обучение по всички езици.

Проектът се стреми да:

Усъвършенства качеството и достъпа до средства за езикови обучения чрез комбиниране на съществуващи средства за е-обучение с нова среда в Second Life с отворен код

Целите са:

- Да създаде мрежа на ползващите нови среди за обучение

- Да вгради съществуващи ресурси за езиково обучение и методологии включително 3Д симулации, видео, аудио, м-обучение и социални мрежи.

- Да развие във виртуален свят Second life среда за онлайн срещи и свободна комуникация на учещите

- Да създаде онлайн мрежа на езикови центрове и независими учители по езици

Партньори

Aksaray University

Университетът Аксарай е основан на 17 март , 2006 г. Той се състои от осем факултета, пет училища , шест професионални училища и два института .

Основната цел на нашия университет е да предлагаме образование на базата на съвременните и универсални ценности, с млад , квалифициран и динамичен академичен състав.

Съответно мисията на нашия университет е да подпомага хора, които проучват, изследват активни са и са чувствителни към културните ценности

English Unlimited

Езикова школа Английски без ограничения (EU) е създадена през 1990 г. и е от най-големите езиови центрове в северна Полша. Тя предлага езикови курсове на различни езици за над 2000 обучаеми. Била е двукратно награждавана с Европейски езиков знак за иновативни, творчески проекти по езиково обучние. Всчико курсове и нива са основани на Общата Европейска Езикова рамка за пшределяне на езиковата компетентност за различните възрастови групи.

Future 21st Century foundation

Фондация „Бъдеще 21 век” е създадена през 1997 г. в град Пловдив като публична организация. Нейната мисия е да предоставя решения и дейности за преодоляване на цифровите пропасти, да подкрепя млади таланти от България, както и хора в неравностойно положение. Дейностите на фондацията се фокусират върху различни ИТ (IT) подходи, сред които професионално обучение по информационни технологии, интернет мрежа, нови медии, програмиране и много други.

IPF

IPF / INICIATIVAS DE PROYECTOS DE FORMACIÓN ( Инициативи за обучителни проекти), е една неформална компания за обучения и консултации намираща се в Малага, Испания, специализирана върху проекти за образование и образователен капацитет, която има повече от 15 години опит. Предлагаме дейности за обучение за младежи, в същото време им помагаме да развият опит в реална работна среда, достигайки една по-добра ориентация, включвайки се в работните среди на търсещите работа.

edEUcation

edEUcation предостави набор от услуги както на началните, така и на основните училища, включително обучение и наставничество с училищни ръководни екипи, обучение за продължаващо професионално развитие, моделиране на преподаването, включително креативни методики, работа с обучаващите се учители и подпомагане на училищата за развитието на международни връзки. Философията на фирмата е да се демонстрира ефективно подобряване на училищата чрез практическа дейност.

Wisamar

Образователният институт с нестопанска цел Wisamar осигурява Център за компетенции и диалог, акредитиран от tгерманския институт за образование на възрастни. Освен това, ние сме сертифициран доставчик на обучение по мерки на Федералната служба по заетостта. Ние извършваме анализи на компетенциите, обучение за кандидатстване за работа, консултантска дейност и различни други образователни модули.

Пробвай най-ефективната платформа за езиково обучение

This project has been funded with support from the European Commission.This publication [communication] reflects the views only of the author, and theCommission cannot be held responsible for any use which may be made of theinformation contained therein.